Indkøbsture

Indkøbsture

En formiddag ca. 3 gange om året

kl. 9.30-12 arrangeres en indkøbstur til

Asnæscentret.

 

Turene er for de beboere og brugere, der ikke har mulighed for selv at transportere sig.

 

Kontaktperson:

Ove Nordlund,

tlf. 59 27 55 48

Rosenvængets Aktive Center