Erindringsværksted


2. fredag i måneden kl. 10-11.30 i vinterhalvåret i træningslokalet


Inge Møldrup forestår erindringsværkstedet.

 

Der tages forskellige emner op fra tidligere tider i Mørkøv og omegn. Af og til vil der bliver inviteret én, der kan komme med et oplæg.

Nogle af deltagerne har måske boet i området i mange år og kan bidrage med erindringer.

Har man ikke boet i området så længe, kan man lære stedet og dets historie bedre at kende.Der startes med en sang og kaffe og ostemad. Og der sluttes med en sang.

Kom og vær med til hyggeligt samvær og erindringsudvekslinger!


Kontaktperson:

Inge Møldrup Petersen

Telf. 51 64 35 20

Mail: pedimpepetersen@mail.dk