Gæstekokke

Afholdes en hverdagsaften kl. 18 i løbet af vinterhalvåret

LOF´s madhold for mænd på Skovvejens Skole Mørkøv under ledelse af læreren Kirsten Boier, tilbereder en middag

i Rosenvængets køkken.


Alle seniorer og førtidspensionister kan tilmelde sig

arrangementet, som finder sted i caféen.


Tidspunktet vil blive annonceret under aktuelle arrangementer og i Rosenbladet.

Andet i stedet for gæstekokkene

Gæstekokkene har desværre meldt fra; de synes, mange er kommet højt op i årene og ikke længere magter at lave mad til mange gæster.

Vi har været glade for de mange år, vi har oplevet disse besøg.

I år - i 2022 - prøver vi via Steen-Kristian Eriksen, Jean Petersen og bydelsmødrene i Holbæk at lave afrikansk mad og kombinerer det med et oplæg om ældre i Malawi ved Jean Petersen.

Gæstekokke