Kontakt

Brugerrådet har hidtil bestået af 9 medlemmer, inkl. 2 beboerrepræsentanter. Ved årsmødet 2020 besluttede vi om muligt at udvide brugerrådet med yderligere 2 medlemmer. Det lykkedes. Siden årsmødet er Rita Christiansen fratrådt pga. sygdom. En beboerrepræsentant er afgået ved døden. ved første indendørs onsdagssang udpeger beboerne en ny beboerrepræsentant.