Rosenvænget

Folderen ”Velkommen til Rosenvænget” 

Folderen er udarbejdet til nye beboere og deres pårørende, men kan give alle en oversigt over, hvilke afdelinger Rosenvænget rummer, og hvad der i øvrigt sker på centret. 

Ved at klikke på pilen i hjørnet åbner folderen sig

I 2013 afviklede vi på Rosenvænget et pilotprojekt.


Vi skulle prøve at få flere aktiviteter i gang og få flere frivillige tilknyttet. Vi fik flere aktiviteter i gang

og de frivilliges antal blev udvidet fra ca. 25 til ca. 50.

Ligeledes indledte vi et tættere samarbejde med andre foreninger i nærområdet.