Brugerråd

Brugerrådet består af 9-11 medlemmer, heraf 2 beboerrepræsentanter udpeges af beboerne og 1 frivilligrepræsentant udpeges af de frivillige.


Årsmøde afholdes i februar.


Brugerrådsmøde holdes den 1. mandag i måneden. Aktivitetsvejlederen deltager som sekretær uden stemmeret.


Der er tilknyttet ca. 45 frivillige, som står for at arrangere alle de frivillige aktiviteter.


Har man noget, som man gerne vil have brugerrådet skal tage stilling til, skal man enten henvende sig til:

- en af de to beboerrepræsentanter,

- til brugerrådskontoret i åbningstiden

- eller til formanden.

    - se kontaktinformationer her


Brugerrådet står for aktiviteter, arrangementer og udflugter

- for beboerne i ældreboligerne

- pensionister og førtidspensionister i nærområdet


Brugerrådet udgiver hver måned centerbladet Rosenbladet. Se dette