Rosenbladet

Om Rosenbladet:


Rosenbladet udkommer hver måned, dog udkommer juni og juli sammen. Der trykkes ca. 330 ex. Der trykkes enkelte i et større format.

Er man svagsynet, kan man fremsætte ønske om at få det.

Rosenbladet uddeles til beboere og annoncører. 

Desuden lægges et antal blade i lægehuset, i Knabstrup Hallen, i butik Aase, i Mørkøv Kino, i kirkerne og hos Knabstrup bageren.

Der kommer også blade til Det Aktive Center Elmelunden i Jyderup og dagcentret samme sted.