Ældre Sagen

Ældre Sagen, Tornved-Svinninge.

Hjemmesiden kan ses her

Onsdagscafé for demente og pårørende

sidste onsdag hver måned kl. 14-16

på Rosenvænget.

Der er mulighed for hyggeligt samvær og snak med andre med samme problemer. Vi hygger, synger og drikker kaffe sammen med frivillige fra Ældre Sagen og ofte sammen med en demenskoordinatior.


Kontaktperson:

Marianne Thomasen, tlf. 42 18 96 08

mail: mariannethomasen0@gmail.com


Torsdagsklub med spisning på Rosenvænget

Sidste torsdag i måneden - flere måneder i vinterhalvåret kl 16 - 20

Om de enkelte arrangementer: Se Ældre Sagens årsprogram. Der annonceres også i Rosenbladet.

Der startes med kaffe. Efter kaffen er der et foredrag el.lign.

Der sluttes med spisning.


Kontaktperson:

Anete Larsen

tlf. 21 27 76 57 (gerne SMS)

Mail: anete@kropogindrestyrke.dk

Harmonikavenner på besøg