Gamle Senior Venner"Gamle Senior Venner”


Mange med relation til slagtere og bager samles i aktivitetslokalet 2 torsdage i måneden kl. 13-ca.16.


Se nærmere i annonce i Rosenbladet hver måned.


Der er kaffe, kage, hygge, lotteri m.m. Af og til banko 

Medlemsskab 100 kr. pr. år.


Tilmelding: Preben Netra, tlf. 60 70 23 42

prebennetra3@gmail.com

 

Man er velkommen til at kigge ned og se, om det er noget,

man har lyst til. Har man lyst, kan man efterfølgende melde sig ind.