Om Rosenbladet:

Rosenbladet udkommer hver måned, dog udkommer juni og juli sammen. Der trykkes ca. 430 ex. Der trykkes enkelte i et større format. Er man svagtsynet, kan man fremsætte ønske om at få det.

Rosenbladet uddeles til beboere og annoncører. Danske Seniorer er så venlige, at de medbringer det til deres medlemmer.

Desuden lægges et antal blade i lægehuset, i Knabstrup Hallen, i butik Aase og hos Knabstrup bageren.

Der kommer også blade til Det Aktive Center Elmelunden i Jyderup og dagcentret samme sted.


Rosenbladet udkommer som et lille hæfte.